วันจันทร์ที่ 4 มิถุนายน พ.ศ. 2555

วังศิลาแลง แกรนแคนยอนแห่งเมืองปัว

วังศิลาแลง 


ตั้งอยูู่ที่บ้านหัวน้ำ  หมู่ 1 ต.ศิลาแลง อ.ปัว จ.น่าน 
อยู่ห่างจากตัวอำเภอปัวไปประมาณ 7 กิโลเมตร


เป็นช่องเขาที่ลำน้ำกูนไหลผ่านและกัดเซาะจนเป็น
ร่องรอยตามการหมุนวนของน้ำ

ประกอบด้วยวังน้ำและโตรกผาเป็นช่วงๆทั้งหมดมากกว่า 4 วัง


รวมระยะทางมากกว่าสี่ร้อยเมตร สามารถเล่นน้ำได้ในช่วงฤดูแล้ง

ไม่มีความคิดเห็น:

แสดงความคิดเห็น